Beteende: grunden till alla resultat

Hemligheten med att få saker gjorda är att agera!
– Dante Alighieri

Inom fysiken och matematiken finns en överenskommelse. Det som är skönheten är en oväntad enkelhet och det är vackert. Ju enklare desto vackrare. För den grekiske filosofen och matematikern Pythagoras var heltalet det absolut vackraste. Han ansåg att hela världen var uppbyggd av heltal och musik. För mig är enkelheten i ett beteendeperspektiv vacker. Allt människor gör är beteenden. Beteenden är grunden i allt skapande.

Beteendet är den första av tre komponenter i det som kallas förstärkningskontingensen. De andra två delarna är aktiverare och konsekvenser. Förstärkningskontingensen är ”här och nu-situationen” – det sammanhang eller den kontext beteendet uppstår i – och beskriver kopplingen mellan ett beteende, dess konsekvenser och dess aktiverare.

Hur känner vi igen beteenden? Hur definierar vi beteenden? Hur säkerställer vi att ett beteende är tillräckligt skarpt formulerat för att kunna arbeta med det och utveckla det? Eftersom beteende är en organisations minsta gemensamma nämnare (MGN) kan vi alltid bryta ned strategi, övergripande mål eller kultur till beteenden. Inget sker i en organisation utan att någon gör något.

År 2012 genomfördes en omfattande ledarskapsundersökning i USA. Uppdraget var att identifiera framgångsrika beteenden för ledare. Det man kom fram till var att social, drivande, karismatisk och ärlig var fyra framgångsrika ”beteenden” för ledare. Det vi kan säga är att dessa kanske snarare är etiketter, än just beteenden.