Aktiverare: den tändande gnistan

I natt smidde jag tusen planer, men i morse gjorde jag som vanligt. – Konfucius

Ett beteende är svaret på frågan: Vad gör någon? Aktiveraren är svaret på frågan: Vad hände innan beteendet, vad startade beteendet? Aktiveraren är den andra komponenten i det sammanhang beteendet uppträder.

Hur många gånger har du tänkt: ”Jag har ju sagt till att det måste göras. Varför händer inget?” Orsaken att inget görs är enkel att förstå när du tillämpar de principer som gäller för beteendet. I tidigare inlägg har jag berättat om vad ett beteende är. Nu ska vi börja lära oss hur det påverkas.

Människors beteenden påverkas i hög utsträckning av ”här och nu-situationer”. Inget beteende uppstår i ett vakuum. Beteenden är alltid en reaktion/respons på något. Detta ”något” brukar inlärningsteoretiker använda ett antal olika begrepp för. Det kan kallas stimulus, signal, aktiverare, föregångare eller antecedent. I denna bok kommer jag använda mig av aktiverare, då det är vanligast när inlärningsteori används på organisationer.

Det finns olika typer av aktiverare. Beteenden kan aktiveras av instruktioner, yttre händelser, någon frågar något, någon hälsar på dig, telefonen ringer, klockan slår tolv, chefen kommer in i rummet eller att du får ett måldokument skickat till dig. De kan också aktiveras av känslor som ångest, hunger, törst och ilska, eller tankar, idéer och infall.

I varje situation finns nya och olika aktiverare. Vanliga avsiktliga aktiverare i organisationer är strategier, mål, befattnings- och processbeskrivningar. Utöver det finns lagar och regler som har till syfte att styra agerandet. Direkta uppmaningar, tillsägelser och order är också aktiverare.

Aktiverare finns alltid runt omkring oss. Många är vi medvetna om och många är vi omedvetna om. Mailet som dyker upp i nedre högra hörnet av dataskärmen kan vara en aktiverare för att öppna det. Någon som ler kan vara en aktiverare till att hälsa i korridoren, eller på gatan. En lansering av ett projekt kan vara en aktiverare för organisationen att fokusera på en specifik fråga. En tanke om att deadline närmar sig kan aktivera någon att jobba ett par timmar extra den kvällen. Ett mål som sätts upp i en organisation och kommuniceras gällande kundnöjdhet, antal genomförda förändringsprojekt kan också ha till syfte att aktivera olika beteenden.

Avsiktligt skapade aktiverare ska hjälpa medarbetare att prioritera sin arbetsdag. Ju tydligare du kan identifiera och använda dessa aktiverare, desto större chans har du förstås att påverka dina medarbetares beteende och få en välfungerande verksamhet. Om du vill nå vissa mål behöver du leverera aktiverare som är klara och tydliga, som har ett högt instruktionsvärde och som riktar sig mot det specifika beteende du vill påverka.