Att mäta och att mäta rätt

Om vi vill stärka vår verksamhet genom att försöka titta på omvärlden så objektivt som möjligt blir mätning ett viktigt område. Nedan redovisas hur några högpresterande företag mäter sina prestationer:

  • Mät en faktor i taget, så du inte blandar ihop vad som är ledande och följande indikatorer. Det är viktigt att ta reda på vad som leder till vad. Ibland pratar man om påverkande och beroende variabel. Om man inte lyckas identifiera vad som påverkar vad, kan man lätt dribbla bort sig själv med statistik. Det finns ett känt exempel på ett statistiskt samband säkerställt enligt konstens alla regler mellan glassförsäljning och antal drunkningar. En sund granskning inser att något är galet. Det statistiken missar är den variabel som påverkar dem båda, nämligen det fina vädret. Glassförsäljning påverkar inte antalet drunkningar eller vice versa.
  • Börja med en baslinjemätning så att du vet var du står. Procent är generellt sett en dålig indikator på förändring och svårt för vår hjärna att förhålla sig till. Ett företag gick från en kvinna i ledningsgruppen till två. Det innebär en 100-procentig ökning. Om målet hade varit andel kvinnor, som är ett tillstånd, så hade procent varit bra. Men om det var en ökning i reella tal man ville åstadkomma då hade ”att tillsätta ännu kvinna i ledningsgruppen” varit ett bättre mål.
  • Mät vid ett antal tillfällen för att se hur tendensen ser ut. Om du endast mäter vid två tillfällen kan du förvisso dra en rät linje mellan dessa och se någon typ av riktning, men det är svårt att veta säkert. Kanske kommer den tredje punkten att helt avvika från trenden. Ju fler mätpunkter desto lättare att se en trend.
  • Ska du implementera något nytt, gör ett pilottest och utvärdera hur det går innan du tar flera delar. När du vill implementera en förändring är det svårt att veta vad förändringen faktiskt resulterar i. Att isolera påverkan är oerhört svårt i studier som inte sker i ett laboratorium.
  • Använd dig av både testgrupper och placebogrupper. Mät den grupp där du utför en faktisk insats och mät dessutom en grupp där du inte gör något för att säkerställa att din insats har effekt. Förändringar innebär ofta investeringar. Vill du säkerställa att din investering har avsedd effekt bör du utvärdera den.
  • Mät på olika nivåer, gärna på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå för att se hur de hänger ihop. Mäter vi endast på organisationsnivå, får vi ett genomsnittsmanagement och det räcker inte i dagens marknad. Organisatoriska insatser har effekt på olika nivåer. Om organisationen har många nivåer i hierarkin, se till att få till en spridning på nivåer. Det som syns tydligt längre ner i organisationen har en tendens att ”urblekas” med varje nivå det passerar.
  • Ifrågasätt alltid resultatet av dina mätningar. Fundera en extra gång om de verkar rimliga. Det är lätt att ta siffror och statistik för givet. Att arbeta smart med mätning innebär att skapa en process för att ifrågasätta de siffror som kommit ut ur din mätning. Siffran 150 000 säger ingenting om vi inte berättar att det exempelvis är antalet medarbetare i koncernen globalt, eller kunder som lämnat en teleoperatör för att gå till en direkt konkurrent den senaste månaden.