Beteende och godtycklighet

Den som vill arbeta strukturerat med förändring och beteende förespråkar att man observera och mäta det man kan observera och mäta. Det är svårt att mäta känslor och tankar – i vissa fall omöjligt eftersom de rent kroppsligt kan vara omöjliga att hålla isär. Låt oss därför istället titta på vad folk faktiskt gör. Hur beter vi oss i vår organisation? Ler vi mot varandra? Hälsar vi på varandra? Kommer vi i tid? Berömmer vi varandra? Frågar vi kunderna hur det går för dem? Ger vi ärlig feedback till personer runtomkring oss – positiv såväl som korrigerande? Prioriterar vi rätt kunder? Levererar vi på våra deadlines? Beter sig medarbetarna enligt säkerhetsinstruktionerna? Tar vi ansvar för helheten istället för att maximera vårt personliga resultat?

Organisationer vill se tydliga resultat. Jag är inte annorlunda. Att gå på ”magkänslan” i strategiarbete räcker inte. Vad vi säger att vi gör, vad vi känner och vad vi tycker är irrelevant, om vi inte också beter oss på det sätt som förväntas. De organisationer som presterar bättre än sina konkurrenter har medarbetare som beter sig på effektivare sätt.

De flesta medarbetare efterfrågor tydliga instruktioner. Likväl pratar vi i managementsammanhang om sådant som mindset, värderingsgrunder, attityder, inställning, driv, kundfokus och inte om hur vi ska uppmuntra medarbetare att göra rätt saker i rätt tid. Vi måste veta mer exakt vad vi ska göra om vi vill bli en smartare organisation.