Hur vi kan definiera beteende

Det svåra för någon som vill arbeta strukturerat med att påverka och förändra beteenden blir att förstå vad som ska förändras för att bli ”drivande” eller ”karismatisk”. Det är inga beteenden. Beteende är mycket klarare definierat än så.

B.F. Skinner, en amerikansk psykolog och en av beteendets mest inflytelserika forskare, definierade beteende som ”any organismic event”, dvs. alla organismers processer. Enligt inlärningsteori är beteende alltså mer än bara det vi gör.

Det finns både yttre och inre beteende. Handlingar, och till viss del även kroppsreaktioner och känslor, är till det yttre observerbara, medan tankar och känslor sällan kan observeras utifrån. Inre beteenden är ofta svåra att skilja från varandra eftersom känslor, tankar och kroppsreaktioner hänger tätt samman.

Beteende i vid bemärkelse kan definieras som ett komplicerat mönster av tankar, känslor, kroppsreaktioner och handlingar. Två amerikanska forskare Sundel och Sundel definierar beteende enligt följande: ”Ett beteende är alla observerbara eller mätbara rörelser eller aktiviteter hos en individ, synliga eller osynliga, verbala eller icke verbala”. Det är givetvis en teknisk definition som är svår att använda i vardagen, men den ger en tydlig indikation om vad som är viktigt. Observerbarhet är viktigt, mätbarhet och aktivitet likaså.

Att åstadkomma en strategisk förflyttning eller förändring kräver, som jag nämnt tidigare, att beteendet hos medarbetare i en organisation förändras. En vanlig orsak till att organisationer misslyckas med den förflyttning de föresatt sig är att de inte definierar de beteenden de vill påverka tillräckligt tydligt och att de inte gjort en beteende- och konsekvensanalys. Mer kundfokuserad, mer social, tryggare eller mer hållbar är inte beteenden.

Ett vanligt förhållningssätt inom management- och ledarskapslitteratur är att vi ser människor utifrån hur vi uppfattar att de ”är”. Vi ser människor som något fixt och färdigt. Det finns en idé om att vi styrs av våra egenskaper, eller har en personlighet som är konstant. Det innebär per definition att människor inte kan förändra sig särskilt mycket.