Resultat, prestation och beteende: vad är vad?

Ett sätt att beskriva vad något är, är att beskriva vad det inte är. För att bättre lära oss vad beteende är och varför det är så viktigt, måste vi också lära oss vad beteende inte är. Vi blandar ofta ihop beteende med andra saker. Många tror att ”social” är ett beteende. Ännu fler anser att ”hjälpa” är ett beteende. Hjälpa är närmre ett beteende, men vi behöver bli ännu mer konkreta för att definiera ett beteende.

En svårighet i många organisationer är förmågan att skilja ett resultat, eller en prestation, från ett beteende. Det är viktigt att göra en tydlig distinktion för att arbeta smart och nå sina mål. Att kasta pil är ett beteende. Träffen mitt i prick är ett resultat. Att leverera ett starkt argument i en förhandling är ett beteende. En vunnen affär där alla parter är nöjda på grund av ett visst argument är resultatet.

Hur förhåller sig resultat och beteenden till varandra? Beteendet förhåller sig till prestation och resultat på ungefär samma sätt som KPI förhåller sig till KRI. Jag ska lära mig att kasta pil och du ska lära mig att bli bättre. Jag kastar pilen och träffar av en händelse mitt i prick.

”Jag kastar” är beteendet. ”Träffa mitt i prick” är resultatet. Det innebär att jag får gå och skriva 50 på griffeltavlan bredvid piltavlan. Prestationen jag gjort är att jag kastat pil och träffat mitt i prick.

Om du vill påverka det resultat jag ska prestera vad ska du då försöka påverka? Kan du påverka mig att träffa rätt genom att säga: ”Träffa mitt i prick”? Nej, du måste få mig att förändra hur jag kastar pilen – mitt beteende. Din uppmaning att träffa mitt i prick kanske sporrar mig till träning, men har inget instruktionsvärde för hur jag ska bli bättre. Du behöver förklara hur jag ska kasta, hur jag ska stå med fötterna för att få balans, om jag ska stänga det ena ögat för att sikta bättre osv. Du måste förändra beteendet för att förändra resultatet.

Resonemanget kan beskrivas på följande sätt:

Beteende + resultat = prestation

Det är inte konstigt att vi blandar ihop begreppen eftersom prestation översätts just till performance på engelska. Jag skulle vilja sätta namn som gör det enklare att hålla isär begreppen. I så fall skulle Key Behavior Indicator (KBI) vara ett nytt begrepp – ett slags nyckeltal för beteende.

En KRI skulle vara resultatet och en KPI skulle bli summan av KBI och KRI.

Beteende (KBI)     +       resultat (KRI)                   =   prestation (KPI)

Kastar (KBI)         +       träffar mitt i prick (KRI)   =   kastar och träffar mitt i prick (KPI)

Varför är det så viktigt att hålla isär begreppen om vi vill blir en högpresterande och smart organisation? Om vi vill påverka människor att gå i samma riktning och nå våra mål, är det viktigt att veta vad vi kan påverka direkt och vad vi inte kan påverka direkt. Vi kan påverka beteendet och vi vill påverka resultatet. Vi kan inte påverka resultatet utan att påverka beteendet. Detta är huvudpoängen. Dessutom ger beteendet en tidig indikation på vad resultatet kan tänkas bli, vilket hjälper oss att korrigera om vi är på väg i fel riktning innan det fått allvarliga konsekvenser.