Smarta organisationer och långsiktig framgång

Det går inte en dag utan att jag hör någon uttala sig om hur snabbt förändringen går i en viss bransch eller hur mycket ett visst företag jobbar för att bli förändringsbenäget. Få ord är förknippade med så många olika tolkningar som “förändring” och få ord är så urholkade. Å ena sidan håller jag med om att världen ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för 25 år sedan. Å andra sidan skilde sig världen 1970 sannolikt väsentligt från världen 1945. Så vem försöker vi lura?

Nya förutsättningar har alltid påverkat organisationer. Nya maskiner, nya produkter eller nya marknader har blivit svar på en omvärlds förändringstryck. Ironiskt nog har dock sätten att leda företag i praktiken inte förändrats. Trots att alla organisationer är ense om att nytänkande och förändring är avgörande, och trots att organisationer är annorlunda idag, leds de allra flesta på samma sätt som för 100 år sedan. Det duger givetvis inte. Företag som tidigare lett utvecklingen går idag i konkurs. Kodak, ett av 1970-talets mest innovativa företag, är ett exempel av många.

Förändring är svårt. Ju bättre det går, desto sämre ligger vi till. Hjärnans, människans och därmed organisationers strukturer är skapta för att dra slutsatser utifrån tidigare lyckade erfarenheter. Ibland blir det bra, ibland inte. Ifrågasättandet av det som hittills varit framgångsrikt är avgörande för organisationer som vill vara framgångsrika även imorgon. Men det är svårt och kräver både mod och noggrannhet. Organisationer som vill vara framgångsrika även i framtiden måste våga ifrågasätta även det lyckade och testa nya idéer. Det innebär i praktiken att man kommer att misslyckas. För den med ambitioner är det självklart att misslyckas, annars siktar man inte tillräckligt högt. Jag skulle vilja höra en VD för en börsnoterad koncern säga: ”Vi misslyckas inte tillräckligt ofta.”

Tiderna förändras. Marknader förändras. Alltså måste organisationer förändras. Människors beteenden förändras i varje nytt sammanhang. Men de lagar som styr mänskligt beteende är konstanta och alla resultat i en organisation skapas av medarbetares beteenden. Att förstå hur människan lär sig nya beteenden är alltså en avgörande kunskap för framtidens organisationer. Att använda dessa principer för att skapa en organisation där nytänkande och förändring är lika naturliga som ekonomi, produktion eller försäljning – det är ett första steg mot en smart organisation och långsiktig framgång.