Medvetenhet om ett behov: första steget mot förändring

Organisationer behöver gå från att vara omedvetna om vad som händer till att bli prediktiva – styra vad som ska hända. Ofta brukar företag säga att de vill gå från att vara reaktiva till att bli mer proaktiva. Vi vill ”reagera på förändringar snabbare”. För många handlar det inte om att gå från att vara reaktiv till proaktiv; steget är större än de anar. Det handlar om att gå från att vara omedveten om sin fulla potential till att skapa sin egen framtid. Vem vill inte skapa och styra sin marknad?

Hur gör vi då det? Ju fler som bidrar med sin kunskap och kommer med idéer på hur verksamheten kan bli bättre, desto större chans har vi att anpassa verksamheten till de trender som råder i omvärlden. Ju större olikheter och mångfald på medarbetarnas tankar, desto större chans att förstå och därmed påverka vår marknad.

Om vi ska skapa organisationer som beter sig smartare måste vi därför involvera fler personer för att förstå hur olika delar hänger ihop och ifrågasätta rådande läge. Hur ska vi annars kunna utvecklas? Vill du uppnå ett annat resultat än det du har i dag, måste du göra något annorlunda.

Låt oss säga att vi har en bank som vill öka kvaliteten på sina analyser av risker. Så länge medarbetarna gör de beräkningar de brukar, dubbelkollar informationen med exakt samma källor, gör sin ”peer-review” på viktiga fall utifrån exakt samma checklista kommer sannolikt inte analysen att bli vassare. För att verkligen utveckla analysprocessen behöver medarbetarna fråga sig: vilka andra källor kan vi dubbelkolla? De behöver fråga sig vilka eventuella riskperspektiv de inte har med i den befintliga checklistan, för att sedan uppdatera den och använda den nya. Utveckling och förbättring av kvalitet, produktivitet, effektivitet eller resultat av andra slag kräver att någon ifrågasätter dagens läge, ger förslag på nya idéer, lär sig och tillämpar nya beteenden.