Vad är en organisation egentligen?

Ibland när jag föreläser om strategi brukar jag fråga åhörarna vad en organisation är och be dem skapa en definition. Svaren jag får är ofta likartade, vilket känns fullt naturligt. Det sägs att tecknet för organisation på kinesiska kan skrivas som tecknet person eller människa fast tecknet är upprepat flera gånger bredvid varandra.

Tre saker nämns nästan alltid:

  1. En organisation innefattar flera personer som är delar av samma helhet.
  2. Organisationer har någon slags struktur och ordning gällande relationer och ansvar.
  3. Det finns någon typ av gemensamt mål eller syfte.

För att kunna utveckla en organisation ger den här beskrivningen inte mycket vägledning. Då behöver vi hitta andra förklaringsmodeller.

Min definition av organisation, utifrån resonemangen ovan, blir att det är en grupp av människor som arbetar beroende av varandra och har något gemensamt syfte eller mål. Det krävs någon typ av ordnad interaktion som gör att medarbetare behöver kommunicera och samarbeta på ett strukturerat sätt. Kommunikation och samarbete innebär beteenden.

Även denna definition är en ganska ”luddig” och säger inte så mycket om hur en organisation fungerar eller hur vi kan förändra den. Om vi tittar på företagens utveckling kan vi se att de genomgått stora förändring under sina knappt 200 år. Ändå fungerar definitionen enligt ovan hela tiden. Det är en styrka i definitionen, men också en svaghet när vi vill utveckla sättet att leda den.