Upplevelser och tolkning av situationer

”Without data you’re just another schmuck with an opinion!” lär enligt utsago ha varit ett favorituttryck hos en amerikansk beteendeforskare och psykolog, Ogden Lindsleys. Det betyder kort och gott att utan data är du bara ännu en person, eller dåre, med en åsikt. Precis som data är viktigt för att kunna bedöma framsteg inom forskning är det viktigt inom ledning och utveckling av organisationer. SBM påminner på så sätt om forskning. Den grundläggande idén är att underbygga sina beslut med fakta och utvärdera om det ledde till förväntat resultat.

Vi ser, upplever och tolkar världen på olika sätt. Vårt eget sätt att förstå världen skiljer sig från andras. Vi sätter etiketter och uttryck på saker och ting utifrån egna tolkningar, tolkningar som ibland är annorlunda än de andra gör. Att det finns olika tolkningar innebär inte att det ena är rätt och det andra är fel. Det innebär däremot att tolkningar gör det svårt för organisationer att nå sina mål om man inte är enig om dem. Ju otydligare ett mål är, desto svårare är det att veta när målet är uppnått, hur det ska uppnås eller vilka beteenden som leder till att man uppnår målet.

För att testa vår uppfattningsförmåga kan man använda något som kallas ”Awareness Test”. Ett exempel på ett sådant uppmärksamhetstest är att man visar en film med två grupper. Ena gruppen har svarta kläder och den andra vita. Lagen kastar en boll till varandra inom gruppen. Testet går ut på att man ska räkna hur många gånger den svarta gruppen passar bollen till varandra. När en grupp tittar på filmen och får i uppdrag att räkna antalet passningar kommer de fram till allt mellan 11 och 15 kast. Filmen är endast 1 minut och 30 sekunder, uppgiften är tydligt avgränsad och svår att misstolka. Ändå får vi olika svar. Detta visar att vi uppfattar saker på olika sätt, trots att vi fokuserar under så kort tid. Rätt antal passningar i detta fall var 13.

Under filmens gång kommer också en människa i björnkostym in och dansar. En del märker det, andra inte. Det visar att vi uppmärksammar olika saker och gör individuella tolkningar av vad som är viktigt. En del är bra på att räkna antal kast. En del är bra på att se det lite udda och vissa förstår hur saker och ting hänger ihop. Det skapar en pedagogisk utmaning när vi pratar om att realisera strategi, vilka mål vi vill uppnå och hur vi ska göra det.