Ett gemensamt språk

a_real_movement_strategi_ar_ett_verbSkillnaden mellan nästan rätt ord och rätt ord är en verkligt viktig fråga – den gör skillnaden mellan eld och eldfluga. – Mark Twain

Det finns en ”plan” för nästan alla organisationers verksamhet, någon typ av strategi, någon slags idé om vad organisationen ska göra. Det är i någon mån en strategi.

Strategi som en del av management, företagande och organisationslära är en relativt ung disciplin. Den första boken skrevs i början av 1960-talet. Strategi är traditionellt sett ett teoretiskt ämne. Det finns i princip lika många definitioner som det finns personer som har försökt att definiera det, vilket gör det svårt att bli konkret kring begreppet. På ett övergripande plan är dock de flesta, både praktiker och forskare, överens. Strategi handlar om någon slags plan som beskriver hur man ska nå uppsatta mål – en beskrivning av ett valt alternativ (vald väg) för att försöka nå ett framtida önskat läge.

Nu går vi över till att titta på utveckling och förändring. Är det någon skillnad eller är det samma sak? Utveckling har fått en mer positiv klang och förändring en mer negativ. Jag vill se dem som synonymer för enkelhetens skull. Få vill förändra för förändringens skull, men alla vill förbättra något.

Förändring kan traditionellt ses som att den sker på två nivåer – den organisatoriska och den individuella. Den organisatoriska nivån innefattar förändringar i organisationens struktur eller roller, förändrade ansvarsområden eller ett nytt incitamentssystem. Men att genomföra en förändring av organisationens struktur, innebär inte nödvändigtvis att det blir en verklig förändring av hur verksamheten fungerar. Syftet med den organisatoriska förändringen är vanligen att förändra beteenden. Den verkliga förändringen äger rum på en individuell nivå – vi måste förändra medarbetarnas beteenden. Det finns ingen verklig förändring utan beteendeförändring och den äger rum på en individnivå.

Om vi tittar på förändringar ur ett beteendeperspektiv skulle vi kunna beskriva det som ett nytt, förändrat eller alternativt sätt för en person att utföra en uppgift – en förändring av ett beteende som personen har i sin beteenderepertoar.