Älska dina misstag

Den senaste tiden har ett något oväntat ord dykt upp allt oftare i vetenskapliga artiklar, veckopress, affärsbloggar och i managementlitteraturen. Ordet är misslyckande. Fler och fler vittnar om hur misslyckande måste vara del av en kreativ process och den som vill bli framgångsrik måste vara kreativ. Följaktligen måste den som vill vara framgångsrik misslyckas.

Det är få organisationer som har en idé om hur de ska uppmuntra misslyckande (på rätt sätt) för att säkra långsiktig framgång. Tvärtom har många företag olika (medvetna och omedvetna) incitamentssystem som säkerställer att den som tar minst risk är den som premieras. Vem vill  ge en person som misslyckas ett större ansvar, högre lön eller erkännande? Michael Jordan lär ha sagt att han kan acceptera misslyckande, men inte att man inte försöker. J. K. Rowling påstår att den som inte misslyckas lever så försiktigt att man lika gärna kunde ha struntat i att leva – vilket hon verkligen anser vara ett misslyckande.

I våras kom Ed Catmull, som grundade Pixar tillsammans med Steve Jobs och John Lasseter, ut med en bok om just misslyckande och dess betydelse för att skapa en långsiktigt framgångsrik organisation: Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration.

Catmulls huvudbudskap är att vi behöver hantera misslyckande annorlunda. Misslyckande är inte nödvändigtvis illa. De är en oundviklig konsekvens av att vi gör något nytt – och som sådan är de värdefulla i sig; utan misslyckande kommer vi aldrig åstadkomma någon originalitet. För att kunna dra nytta av misslyckande måste vi kunna hålla isär de dåliga sidorna smärtan i att misslyckas och de bra sidorna – utveckling och tillväxt – av misslyckande.

Så vad kan vi lära oss av dessa tre giganter? Snarare än att försöka förebygga alla misstag, bör vi åtgå ifrån att – som allra oftast är fallet – människors intentioner är goda och att de vill göra ett bra jobb. De företag som vill bli och förbli framgångsrika måste hitta sätt att våga prova nya saker, uppmuntra risktagande och hitta sätt att lära av sina misstag. Detta ställer radikalt nya krav på ledningar som i framtiden måste bli duktiga på att bygga en förmåga att återhämta sig efter misstag, snarare än att motverka risktagande.