Varför ska företag arbeta med strategi?

Innovation och förändring blir allt viktigare element för företag som vill bli framgångsrika. För att lyckas med innovation och förändring måste de integreras mycket tydligare med företags strategiarbete.

Omvärlden förändras allt snabbare och har lett till förändrade förutsättningar för alla organisationer. Fokus har varit ett ledord inom management i minst ett kvarts sekel. Genom historien har det räckt att fokusera på skalfördelar, skräddarsytt, innovation eller varumärke. Det har räckt att försöka vinna konkurrensfördelar genom att vara störst, bäst, snabbast eller vackrast.

Det är dock nya tider. Det räcker inte att fokusera. Den stora utmaningen för företag idag är att anpassa sig till ständigt föränderliga förutsättningar i omvärlden – många måste till och med ligga före omvärlden. Från att förändring tidigare gällt vad vi ska förändra, är idag den verkliga utmaningen hur vi kan säkerställa framgång imorgon medan vi levererar idag?

Alla värden som skapas i en organisation skapas av medarbetarnas beteenden. Tider förändras. Marknader förändras. Människors beteenden förändras i varje nytt sammanhang. Men de lagar som styr mänskligt beteende är konstanta. Vi använder beteenden som fungerat i historien. Organisationers styrka att upprepa en framgång kan därför också bli en svaghet. Dagens sanningar riskerar lätt att bli morgondagens. Ju bättre det går desto sämre ligger vi till.

Alla framgångsrika företag kommer alltid att utmanas. Ibland (om man har tur) kommer utmanaren från insidan. Då har man som organisation möjligheten att ta vara på dessa nya idéer och dra nytta av det. Man har också möjligheten att strunta i det. Ibland kommer utmanaren utifrån. Då är det svårare att strunta i hotet.

Ett konkret och bra sätt att hantera balansen mellan daglig leverans och att utveckla framtidens affär är att bygga in förändring i styrningen av verksamheten. Det kan exempelvis ske genom att se över de mål och nyckeltal som sätts följs upp. Det kan också innebära att se över processen för hur mål formuleras eller vilka frågor som ställs i strategiarbetet. Ett första steg bör vara att svara på frågan varför man faktiskt ska arbeta med strategi överhuvudtaget. Ska strategiarbetet ge upphov till en årlig planering, eller handlar det om att skapa långsiktig konkurrenskraft?

Denna fråga är upp till varje företag att besvara, men oavsett svar får det konsekvenser för hur processen ska se ut för att faktiskt göra någon nytta. Det är alltför låg avkastning på det mesta strategiarbete organisationer företar sig. Ta det på allvar, eller strunta i det.

I min värld är svaret uppenbart: Bestäm er för att strategiarbete är till för att uppmuntra beteenden som ger långsiktigt konkurrenskraft. Ta arbetet på allvar, uppmuntra nytänkare och unga att uttrycka sin mening, ifrågasätt de konventioner som råder i er verksamhet och följ upp att ni ständigt utvecklas, då ökar sannolikheten att ni är beredda när ni utmanas utifrån.