Vanliga utmaningar jag talar om:

 • Hur ser du till att strategin drar hela organisationen åt samma håll?
 • Hur löser du konflikter mellan olika mål, processer och prioriteringar i en organisation?
 • Hur bygger du in förändring och innovation i strategiprocessen?
 • Hur arbetar du med strategi för att förändra medarbetares beteenden?
 • Hur leder man strategisk förändring?
 • Hur säkerställer du att organisatoriska förändringar genererar verklig nytta?
 • Hur ska en bra strategiprocess se ut?
 • Hur sätter du en tydlig riktning för hela organisationen?
 • Hur säkerställer du synergier utan att kväva lokalt entreprenörskap?
 • Hur ser du till att 'rätt' personer är involverade i strategiarbetet?
 • Hur ser du till att strategi och förändringar blir realiserade?
 • Hur omvandlar du strategi till mätbara prestationsmått och nyckeltal?
 • Vilka mål och KPIer är viktigast för oss?