Strategi är ett verb

Världen förändras konstant, därmed även marknader. Följaktligen måste organisationer lära sig att anpassa sig snabbare till förändrade omständigheter för att bli framgångsrika. Det är avgörande att aktivt och avsiktligen utmana det rådande för att identifiera nya idéer. Genom att tillämpa lagarna om mänskligt beteende på strategiarbete och systematiskt förstärka de beteenden som har en positiv effekt på lärande och anpassning är det möjligt att ingjuta förändring i grunden av en organisation.

READ MORE Ð

Strategi: arenan, affären, arbetssätten, ansvaret, avsikten

Den här omfattande strategi textboken ger en ny och fördjupad förståelse för strategi genom att lyfta fram fem centrala aspekter av strategi: arenan, affären, arbetssätten, ansvaret och avsikten. Den som vill förstå strategi på djupet och skapa framgångsrika organisationer behöver förstå alla fem aspekter och deras relationer.

READ MORE Ð

Artiklar

“Translating Corporate Strategy into Business Models and Performance Measures” Conference paper presented on academic conference
“Risk Considerations when Developing Strategy” Conference paper presented on academic conference
“Involvement, Strategy Making and Performance Measures” Conference paper presented on academic conference
READ MORE Ð